Mấu chốt của thị trường

 Thời gian tăng và thời gian giảm trong một biên độ giá có thể khác nhau tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc chung có thể được áp dụng.


Thời gian tăng là khoảng thời gian mà giá tăng từ mức thấp nhất đến mức cao nhất trong biên độ giá. Thời gian tăng có thể kéo dài từ vài phút đến vài tháng, tùy thuộc vào thời gian biểu của biên độ giá cụ thể. Thời gian tăng thường liên quan đến sự tăng trưởng và tích lũy của giá trị tài sản.Thời gian giảm là khoảng thời gian mà giá giảm từ mức cao nhất đến mức thấp nhất trong biên độ giá. Thời gian giảm có thể kéo dài từ vài phút đến vài tháng, tùy thuộc vào thời gian biểu của biên độ giá cụ thể. Thời gian giảm thường liên quan đến sự bán ra và chốt lời của tài sản.


Trong một số trường hợp, thời gian tăng và thời gian giảm có thể tương đương nhau hoặc gần như bằng nhau. Điều này có thể xảy ra khi sự mua vào và bán ra diễn ra một cách cân đối và không có sự chi phối mạnh mẽ từ bên mua hoặc bên bán.


Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác, thời gian tăng và thời gian giảm có thể không đối xứng. Ví dụ, trong một thị trường tăng giá mạnh, thời gian tăng có thể ngắn hơn so với thời gian giảm. Ngược lại, trong một thị trường giảm giá mạnh, thời gian giảm có thể ngắn hơn so với thời gian tăng.


Tóm lại, thời gian tăng và thời gian giảm trong một biên độ giá có thể khác nhau tùy thuộc vào tình huống cụ thể và sự cân đối giữa mua vào và bán ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hot

Quản lý vốn trong forex

  Quản lý vốn là một phần quan trọng trong mọi loại giao dịch tài chính, bao gồm cả thị trường ngoại hối (forex). Quản lý vốn có thể giúp ...

Phổ biến